Verkiezingen

Bij verkiezingen vindt een stemming plaats waarbij een selectie personen, de kiesgerechtigden, hun stem uitbrengt. Vervolgens wordt bepaald wie de bestreden titel, functie of post krijgt. Het kan ook een verkiezing zijn om te bepalen wie ‘de beste’ is in een bepaald beroep of uiting. Voorbeelden hiervan zijn het Eurovisie Songfestival, Idols en The Voice wanneer het over zang gaat, maar bijvoorbeeld ook modellenverkiezingen zoals Miss World en Miss Universe. Een televisieprogramma als Holland’s Got Talent gaat om het stemmen op diegene die het meeste ‘talent’ heeft voor iets. Echter worden meestal verkiezingen in verband gebracht met de politiek. In democratische landen is dit het geval. Volksvertegenwoordigers worden via verkiezingen gekozen. In de meeste gevallen gaat het hierbij om de wetgevende organen, en in enkele gevallen om de uitvoerende organen. Zo hebben er ook burgemeestersverkiezingen plaatsgevonden bijvoorbeeld. In de politiek vindt een verkiezing periodiek plaats, tenzij er zich een uitzonderlijke situatie voordoet. Het meest voorkomend is dan de val van een kabinet, waardoor het volk eerder naar de stembus moet. In het Verenigd Koninkrijk is dit niet zo geregeld. Daar kan het Lagerhuis binnen het Britse parlement binnen bepaalde grenzen zelf bepalen wanneer er verkiezingen worden gehouden. In Nederland en BelgiĆ« worden om de vier jaar stemmingen gehouden voor respectievelijk de Tweede Kamer en het Federale Parlement. Echter is het nochtans in de afgelopen jaren vaak voorgekomen dat in zowel Nederland als BelgiĆ« het kabinet eerder viel dan de gegeven vier jaar. In Nederland worden in een aantal gevallen getrapte verkiezingen gehouden, waarbij verkozen volksvertegenwoordigers van een lager orgaan hun stem uitbrengen voor bijvoorbeeld de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Bij deze verkiezing stemmen de leden van alle Provinciale Staten en Eilandsraden (Bonaire, Saba en Sint Eustatius).