Politiek debat over de gasboringen bij Schiermonnikoog

 

Het Waddeneiland Schiermonnikoog staat de laatste tijd erg in de belangstelling. Het Franse energiebedrijf Engie had namelijk het plan opgezet om rond het eiland te gaan boren naar gas. Bewoners van het eiland zien dit niet zitten en hebben er verschillende maanden van protest opzitten. Het kwam tot een politiek debat en de Tweede Kamer steunde de bezwaren van de bewoners. De Tweede Kamer steunt namelijk een wetsvoorstel van de PvdA die gasboringen op de Waddeneilanden en in de Waddenzee wil verbieden. Maar Engie ziet nog niet af van de geplande proefboringen, omdat het volgens het wetsvoorstel wel nog mogelijk is om aan gaswinning te doen aan de randen van het gebied. Engie begrijpt dat dit onderwerp gevoelig ligt en heeft wel degelijk oren naar het politiek debat en de bezwaren van de bewoners. Proefboringen zullen enkel in de wintermaanden plaatsvinden (buiten het toeristische seizoen) en de helikopters zullen voor de route kiezen die het minst geluidsoverlast veroorzaakt. Engie dus, althans voorlopig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *